priser

Priser

Køretøjsart ved periodisk- og registreringssyn

Pris for syn

Pris for omsyn

Person- og varebil på max. 3.500 kg

450 DKK

250 DKK

Stor personbil på max. 3500kg totalvægt (Bus M2)

560 DKK

360 DKK

Trailer med totalvægt på max. 3.500 kg

400 DKK

250 DKK

Traktor og traktorpåhængsvogn med totalvægt på max. 3500 kg

450 DKK

250 DKK

Motorredskaber på max. 3500 kg

400 DKK

250 DKK

Motorcykel og knallert

250 DKK

150 DKK

Påhængs-/sidevogn til motorcykel

250 DKK

150 DKK

Campingvogn

400 DKK

250 DKK

 

Toldsyn

Pris

Personbiler til højst 9 personer (inkl. føreren)

750 DKK

Motorcykler

550 DKK

 

Tests, mærkater mv.

Pris

Tysk miljøzonemærkat inkl. gebyrer

150 DKK

 

Motorkontor

Pris

Ejer/brugerskifte (omregistrering)

480 DKK

1 sæt nummerplader

1380 DKK

1 stk. nummerplade (Trailer,
Campingvogn, MC, Knallert)

790 DKK

1 stk. erstatningsnummerplade

800 DKK

1 stk. “3. nummerplade”
til f.eks. lygtebom

250 DKK

Prøvemærker (prøveplader)

200 DKK + 100 DKK pr. dag

Afmelding af nummerplader

60 DKK

Tyverisikring af nummerplader

100 DKK (200 DKK inkl. montering)